SNB-REACTOver SNB–React

 Namaakgoederen uit de handel halen én houden. Dat is de doelstelling van SNB–React (voorheen Stichting Namaakbestrijding). Samen met de bij ons aangesloten merken binden wij de strijd aan tegen de handel in namaakproducten. Ook in úw belang!Onze rechten

 SNB–React vertegenwoordigt haar leden: rechthebbenden en merkhouders in verschillende sectoren, zoals sport, mode, voetbal, merchandising, cosmetica, speelgoed en mobiele telefonie. Zij hebben SNB–React gemachtigd om namens hen op te treden. Voor een volledige ledenlijst kunt u terecht op onze website http://www.snbreact.org.

 

Wat betekent dit voor (ver)kopers op eBay?

 Het is illegaal om producten aan te bieden die inbreuk maken op het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht of modellenrecht. Worden de rechten van onze leden geschonden? Dan komen wij in actie! Wat betekent dit voor u? U mag geen:  • Namaakgoederen te koop aanbieden
  • Afbeeldingen van een merkhouder gebruiken in uw advertentie
  • Logo’s van merkhouders gebruiken in uw advertentie
  • Merknamen in uw advertentie gebruiken, anders dan de merknaam van het product waar u mee adverteert

Handhaving rechten


 De handel in namaakgoederen is een misdrijf volgens artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht. Als hier sprake van is, dan doet SNB–React namens de rechthebbende of merkhouder aangifte van merkvervalsing. Naast de strafrechterlijke consequenties, zijn er ook civiele gevolgen. SNB–React is door de rechthebbenden of merkhouders gemachtigd om de rechten te handhaven op basis van het civiele (burgerlijke) recht, al dan niet met tussenkomst van de rechter. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de merkhouder de financiële schade op u verhaalt.Tips voor (ver)kopers

 

 Koop of verkoop nooit namaak. Als u twijfelt of een product authentiek of namaak is, koop of verkoop het dan niet! Hoe weet u of u met nepartikelen te maken heeft? Verminder het risico met deze vijf tips van SNB–React:

1. Prijs
Op veilingsites als eBay kunt u koopjes op de kop tikken. Is de prijs voor een product echter ver beneden de gebruikelijke winkelprijs? Let dan goed op. Het kan om namaak gaan.

2. Factuur
Controleer altijd of u als koper een originele verkoopfactuur ontvangt. Wil een verkoper beslist geen factuur geven? Dan is de kans groot dat er iets niet in orde is.

3. Verkoper
Vaar nooit blind op wat de verkoper zegt. Als een verkoper beweert dat het om originele producten gaat, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Een gezonde portie wantrouwen is goed.

4. Distributiekanalen
U loopt altijd risico als u buiten de gebruikelijke distributiekanalen van een bepaald merk koopt. Vaak staan deze distributiekanalen vermeld op de website van het betreffende merk.

5. Grote partijen
Het is verdacht als online partijen nieuwe merkgoederen worden aangeboden. Wees dan extra alert en houd voorgaande tips in gedachten.Contact

 

Bent u met namaakgoederen in aanraking gekomen? Wilt u weten waarom uw advertentie door ons is verwijderd? Neem dan contact op met SNB-React: internet.nl@snbreact.org. Als u vragen heeft over een verwijderde advertentie, vergeet dan niet uw eBay community naam en het betreffende objectnummer te vermelden.

FAQ


Waarom is mijn advertentie verwijderd?
SNB–React controleert regelmatig het advertentiebestand van eBay. Constateren wij een inbreuk op het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht of modellenrecht van één van onze leden? Dan verwijdert eBay op verzoek van SNB–React de advertentie.

Hoe weten jullie zeker dat mijn advertentie namaakgoederen betrof?
SNB–React heeft grote expertise op het terrein van namaakbestrijding. Onze inspecteurs hebben geconstateerd dat het aanbod in de advertentie niet voldeed aan de echtheidskenmerken.

Hoe weet ik of iets nep is?
Vals van echt onderscheiden, is niet altijd eenvoudig. Raadpleeg onze tips. Neem bij twijfel contact met ons op.
Waarom mag ik niet meerdere merknamen in mijn advertentie gebruiken?
Het onrechtmatig gebruik van meerdere merknamen is niet alleen in strijd met de regels van eBay, maar ook met de wet (artikel 2.20 lid 2 sub d van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom).

Hoe weet ik of een merknaam beschermd is?
Dit kunt u vinden op de site van het Benelux Merkenbureau: http://www.boip.int/nl/homepage.php.

 

Favorite Links


Website SNB-React